The Wild Goose Lake

2019 113 min Crime, Drama 6.8 4381

Nan Fang Che Zhan De Ju Hui is a movie starring Ge Hu, Lun-Mei Kwei, and Fan Liao. A gangster on the run sacrifices everything for his family and a woman he meets while on the lam.

Director: Yi'nan Diao

Actor: Ge Hu, Lun-Mei Kwei, Fan Liao, Regina Wan


HTML code
HTML img
IMG link

BBCode full
BBCode img

JSON